POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.        Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności i plików cookies
  1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.malekilometry.pl
  2. Administratorem danych osobowych, zwanym ADO, jest firma Małe Kilometry Aleksandra Ruta, z siedzibą w Warszawie 03-140, przy ul. Odkryta 36a/110, NIP 953-135-19-32. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: klub@malekilometry.pl
  3. Operatorem serwisu strony www.malekilometry.pl jest firma Małe Kilometry Aleksandra Ruta.
 1. Sposoby zbierania danych o użytkowniku
  1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne
  3. Dane pozyskujemy i przetwarzamy także w celu zagwarantowania dostarczenia usługi turystycznej w ramach zawartej umowy, poza serwisem www.malekilometry.pl .
  4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
  8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, wsparcia technicznego, pocztowe, prawne, ubezpieczeniowe) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.
  9. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik/klient sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w części dotyczącej cookies).
  10. Dane zbierane od Państwa przetwarzamy na podstawie udzielonych zgód: poprzez formularz dostępny przy zapisie na newsletter, podczas wstępnej rejestracji w formularzu na stronie, podczas zapisów na wydarzenia organizowane przez Małe Kilometry lub indywidualnie zbieranych w ramach umów zawieranych o świadczenia usług turystycznych przez Małe Kilometry, co ma miejsce poza serwisem www.malekilometry.pl.
  11. Dane przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu czy celów w umowie, z zaznaczeniem celów marketingowych lub w celu realizacji umowy.
  12. Dane zbierane i przetwarzane podczas realizacji wysyłki newslettera są jedynie w postaci adresu email, służą wysyłce newslettera i informowaniu Państwa o naszych usługach, promocjach, wydarzeniach oraz nowościach.
  13. Dane zbierane podczas wprowadzenia przez użytkownika w formularzach na stronie wprowadzane są dobrowolnie. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  14. Dane osobowe przetwarzamy dopóki nie zostanie wycofana zgoda lub upłynie czas ich przechowywania.
  15. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które są niezbędne do realizacji umowy – podmioty księgowe, ubezpieczeniowe, z którymi mamy podpisane umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  16. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach w szczególności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz oświatowych.
  17. W związku z możliwością zmian przepisów prawnych polityka prywatności i plików cookies może spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wówczas w wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia.
  18. W celu zmiany danych, ich sprawdzenia lub usunięcia prosimy o kontakt z ADO pod adresem siedziby lub emailowo: klub@malekilometry.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Udostępnianie danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać zgodę
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry

Wersja: POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES z dnia 20 maja 2018